vandskuring, pudsning, filtsning og lignende

Alle former for pudseopgaver, vandskuring, filtning og hvidtning af både nye, ældre og gamle huse og overflader.

Murermester Henrik Larsen og hans medarbejdere udfører alle former for pudsearbejder i både stor og lille skala.

Læs også om vores nybyggeri

Se eksempler på forskellige former for pudseopgaver udført af murer Henrik Larsen

Gavlen på Læsø Museums nye museumshus i Byrum

Gavlen og hele facaden mod gården pudses op.

Pudsning af nymuret bindingsværkshus i Vesterø.

Fint gammelt bindingsværkshus, som pudses op.